För att lösa fiskekort för Lillåns flugfiske krävs medlemskap i Sportfiskarna Trollhättan Vänersborg

 • - Det är begränsat till 6 st fiskekort per dag fördelat på 3 Vuxna och 3 Ungdom. Fiskekort bokas och löses genom I-fiske (www.ifiske.se) på Internet.

  - Säsongen är mellan 14 maj 2018 och 30 september 2018 för regnbåge. All öring är fredad hela säsongen.

  - Fiskekortet är personligt kostar 150 kr per dag för Vuxen och 75 kr per dag för Ungdom och gäller från 06.00 till 21.00 samma dag. Endast 1 kort per person. Ungdom räknas fram till och med det året du fyller 18 år. Vuxen över 18 år

  - Fiskekort gäller Lillåns hela sträckning från Kassartorpet där ån tar sin början och hela vägen ned till dammfundamentet strax nedom bron vid Önafors.

  - Fisket bedrivs med hullinglös krok. 1 regnbåge per dygn och kort får tas upp. Efter detta kan ej nytt kort lösas förrän nästa dygn.

  - Tänk på varsam hantering vid återutsättning av fisk. Använd håv och om möjligt kroka av fisken i vattnet. All öring måste ovillkorligen återutsättas.

  - Endast traditionellt flugfiske med flugspö och flytande fluglina är tillåtet, där en fluga får användas (inget naturligt agn eller doftmedel på flugan)

  - Fiskeförbud råder på höger strand ( i vattnets strömriktning) i åns övre del där bebyggelse   finns utmed ån.

  - Tomtmark får ej beträdas!

  - Det finns hästhagar vid vänster strand ( i vattnets strömriktning) i åns övre del, tänk på att använda grindarna när ni går igenom där och uppträd lugnt med respekt mot djuren.

  - Fiske sker utan att vada i ån (inga flytande farkoster typ flytring eller kajak är tillåtna).

  - För allas vår trevnad ta med skräpet hem!

  - Stör inte andra fiskare och uppehåll inte fiskeplatser i onödan.

  - Eldningsförbud råder vid Lillån förutom vid anordnade eldplatser.

  - Att fiska utan gällande fiskekort leder till anmälan om olovligt fiske och din fiskeutrustning kan tas i beslag. Att bryta mot bestämmelser medför att fiskerätten går förlorad.
 • Gilla/Dela på facebook